Politica de confidentialitate si de securitate a datelor

Magazinuldepietre.ro este marca inregistrata a COMAN LAURA ELENA PFA.

COMAN LAURA ELENA PFA  cu sediul social la adresa Al. Lunca Bradului nr. 2 sector 3 Bucuresti, CUI: RO28578951, Reg. Com F40/2106/2011 se angajeaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii unei colaborari eficiente cu utilizatorii. Magazinuldepietre.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Magazinuldepietre.ro va folosi datele personale ale utilizatorilor in scopul de a le furniza serviciile oferite, de a-i notifica asupra ofertelor promotionale, asupra noutatilor sau pentru alte informari. COMAN LAURA ELENA PFA se angajeaza sa foloseasca, in relationarea cu clientii sai, in principal canalul de comunicare E-Mail pentru a evita situatiile cand clienti ar putea fi deranjati de eventualele notificari. Totodata nu se exclude si folosirea altui canal de comunicare (telefon, sms) daca situatia prezinta un caracter urgent.

Datele personale introduse de utilizatori sunt necesare pentru confirmarea comenzii, pentru livrarea produselor comandate si pentru o comunicare optima ulterioara intre magazinuldepietre.ro si clientii sai. Daca clientul nu mai doreste primirea newsletter-ului, se poate dezabona printr-un simplu click pe link-ul primit prin email de la magazinuldepietre.ro.

Magazinuldepietre.ro nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga datele dumneavoastra personale altor persoane sau entitati.

Magazinuldepietre.ro isi rezerva dreptul de a refuza servicii, de a anula conturi, de a sterge sau modifica continutul site-ului sau al contului personal sau de a anula comenzi fara nici o restrictie sau anuntare prealabila.

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ce date cu caracter personal prelucreaza Magazinul de Pietre ?

Prelucrarea datelor cu caracter personalreprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, stergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-ul Magazinul de Pietre , nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

In contextul desfasurarii activitatii curente a Magazinul de Pietre, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pe website-ul www.magazinuldepietre.ro, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

In acest sens, Magazinul de Pietre va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre Magazinul de Pietre, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

Clientii persoane fizice ai Magazinul de Pietre (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;
Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, , furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.
Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe www.magazinuldepietre.ro.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii, Magazinul de Pietre va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor Magazinul de Pietre.

Atunci cand achizitionati un serviciu / produs furnizat de Magazinul de Pietre, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor Magazinul de Pietre, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia interna si dreptul comunitar-UE).

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al Magazinul de Pietre, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.magazinuldepietre.ro
Derularea activitatii comerciale/contractuale a Magazinul de Pietre;
Facturarea si incasarea valorii serviciilor Magazinul de Pietre;
Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;
Indeplinirea obligatiilor legale incidente;
Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;
Activitati de audit si control/supraveghere;
Arhivare, scopuri statistice;
Colectare debite/Recuperare debite restante;
Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti , etc.
Magazinul de Pietre va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

Clienti persoane fizice ai Magazinul de Pietre (actuali, fosti sau potentiali),reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);
furnizori, prestatori si alte entitati juridice, parteneri de afaceri/contractuali ai Magazinul de Pietre, autoritati/institutii publice;
Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.
In relatia cu Magazinul de Pietre, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile, de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizarii scopului mentionat, Magazinul de Pietre va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opozitie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care Magazinul de Pietre prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, daca dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Magazinul de Pietre pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Magazinul de Pietre depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.magazinuldepietre.ro. Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat. Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Magazinul de Pietre, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Magazinul de Pietre sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Magazinul de Pietre demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Magazinul de Pietre este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Magazinul de Pietre constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de noi prin intermedul site-ului www.magazinuldepietre.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Magazinul de Pietre poate:

fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
fie sa refuze sa dea curs cererii.
De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Magazinul de Pietre cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: office@magazinuldepietre.ro Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului Magazinul de Pietre ( www.magazinuldepietre.ro) prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului Magazinul de Pietre sau utilizarea serviciilor Magazinul de Pietre prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

COOKIES

Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.

Cookie-urile folosite de site-ul www.magazinuldepietre.ro permit:

Folosirea integrala a website-ului;
Accesul in toate zonele site-ului cu exceptia zonelor de administrare;
Colectarea informatiilor non-personale legate de modul in care utilizatorii folosesc site-ul www.magazinuldepietre.ro;
Memoreaza credentialele pentru logare in contul de utilizator;
Memoreaza setarile personale efectuate de utilizator.
TIPURI DE COOKIE-URI

Unice: acestea se regasesc si culeg informatii atata timp cat browserul este deschis; dupa inchiderea browserului, informatiile expira;
Persistente: expira la un termen anume sau daca sunt sterse din browser de catre utilizator.
Cookie-urile pe care le folosim pe acest website au o durata de viata variabila dar aceasta nu depaseste 2 ani de zile.

Site-ul www.magazinuldepietre.ro utilzeaza ambele tipuri de cookie-uri.

CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?

Site-ul www.magazinuldepietre.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. („Google”) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizeaza „cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate în calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP)si informatii privind comportamentul vizitatorului într-o forma anonima – sunt transmise catre Googlesi stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Înainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.

În conformitate cu certificarea sa legata de „scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci când legislatia impune acest lucru sau atunci când respectiva terta parte prelucreaza informatiile în numele Google.

În conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.

Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcândsi instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Puteti controlasi/sausterge cookie-uri dupa cum doriti. Puteti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul dumneavoastrasi puteti configura majoritatea browserelor sa împiedice plasarea acestora.

Daca nu doriti sa primiti module cookie, puteti sa modificati setarile browser-ului, astfel încât sa primiti o înstiintare când sunt trimise module cookie catre acesta sau puteti refuza pur si simplu instalarea modulelor cookie. Puteti, de asemenea, sa stergeti modulele cookie care sunt deja instalate.

Daca doriti sa restrictionati sau sa blocati modulele cookie din memoria browser-ului web care sunt instalate pe dispozitivul dumneavoastra, puteti realiza acest lucru din setarile browser-ului; pentru asistenta, utilizati functia de Ajutor din cadrul browser-ului dumneavoastra. Alternativ, puteti vizita site-ul web www.aboutcookies.org, care contine informatii complete privind efectuarea acestor setari pentru o varietate vasta de browsere de pe spatiul de lucru.

GESTIONAREA COOKIE-URILOR ÎN BROWSERUL DUMNEAVOASTRA

Majoritatea browserelor va permit:

sa vedeti ce cookie-uri avetisi sa lestergeti în mod individual
sa blocati cookie-uri ale unor terte parti
sa blocati cookie-uri ale anumitor site-uri
sa blocati setarea tuturor cookie-urilor
sastergeti toate cookie-urile atunci când închideti browserul
Daca optati pentrustergerea cookie-urilor, trebuie sa aveti în vedere ca eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, daca blocati cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona în mod adecvat, iar transmisiunile pe internet nu vor functiona deloc. Din aceste motive, nu va recomandam sa blocati complet cookie-urile atunci când utilizati serviciile noastre de transmisiuni pe internet.

EXEMPLE DE COOKIE-URI FOLOSITE DE SITE-UL NOSTRU

_ga – este un exemplu de cookie folosit de catre Google Analytics pentru a distinge userii site-ului si pentru a genera informatii statistice legate de utilizarea acestuia;

_gat – exemplu de cookie folosit de catre Google Analytics pentru a gestiona numarul solicitarilor venite din partea utilizatorilor site-ului;

_uid – extensie folosita de catre site-ul www.magazinuldepietre.ro pentru recunoasterea utilizatorilor;

_stid – extensie folosita pentru a inregistra device-ul utilizatorului si pentru a permite relogarea;

WhatsApp Chat WhatsApp Chat